Dlaczego z klimatyzatora wydobywa się nieprzyjemny zapach lub kapie woda?

22/05/2024

Przed sezonem chłodniczym możemy zauważyć awarie naszych klimatyzatorów. Problemy, takie jak nieprzyjemny zapach czy wyciekająca woda, mogą być wynikiem różnych czynników.

Powody nieprzyjemnego zapachu i wycieków z klimatyzacji

Nieprzyjemny zapach:

  • Zanieczyszczone filtry powietrza: filtry powietrza mogą być zanieczyszczone kurzem, brudem i bakteriami, co prowadzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Regularne czyszczenie lub wymiana filtrów może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
  • Nagromadzenie pleśni i grzybów: w wilgotnych warunkach wewnątrz klimatyzatora może rozwijać się pleśń i grzyby, które emitują nieprzyjemne zapachy. Czyszczenie i dezynfekcja wnętrza urządzenia mogą być konieczne.
  • Zanieczyszczony skraplacz: czyszczenie skraplacza jest potrzebne, jeśli jest  on zabrudzony i prowadzi do nieprzyjemnych zapachów.
  • Stagnacja wody w tacy ociekowej: woda, która zbiera się w tacy ociekowej i nie jest prawidłowo odprowadzana, może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów, aby do tego nie dopuścić konieczne czyszczenie tacy ociekowej i sprawdzanie odpływu.

Kapiąca woda:

  • Zatkany odpływ kondensatu: gdy odpływ kondensatu jest zatkany, woda zamiast odprowadzać się na zewnątrz, może wyciekać do wnętrza pomieszczenia. Czyszczenie lub przepychanie odpływu kondensatu zazwyczaj rozwiązuje ten problem.
  • Niewłaściwa instalacja klimatyzatora: nieprawidłowy montaż klimatyzatora, może powodować niewłaściwe odprowadzanie wody kondensacyjnej. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc sprawdzenie poziomu instalacji.
  • Nieszczelność w układzie chłodzenia: nieszczelności w układzie chłodzenia mogą prowadzić do tworzenia się nadmiernej ilości kondensatu, co może powodować wycieki.
  • Uszkodzona taca ociekowa: jeśli taca skroplin jest uszkodzona lub pęknięta, to konieczna jest jej wyniana aby, woda nie wyciekała na zewnątrz.
  • Nadmierna wilgotność: w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, klimatyzator może produkować więcej kondensatu niż zwykle, co może prowadzić do wycieków, jeśli system odprowadzania wody nie nadąża.

Regularna konserwacja klimatyzatora, w tym czyszczenie filtrów, sprawdzanie i czyszczenie odpływów kondensatu oraz regularne przeglądy techniczne, może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych problemów. W razie poważniejszych usterek zaleca się skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem klimatyzacji.

Trwa ładowanie strony...