Z jakich elementów składa się pompa ciepła?

27/03/2024

Pompa ciepła jest urządzeniem, które służy do przekazywania ciepła z jednego miejsca do drugiego, zazwyczaj z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Główne elementy pomp ciepła mogą się różnić w zależności od typu pompy, ale ogólnie można wyróżnić kilka kluczowych elementów.

Elementy pomp ciepła

Elementy pompy ciepła współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przenoszenia ciepła z jednego źródła do drugiego. Oto najważniejsze elementy pompy ciepła: 

  • Sprężarka: jest to element pompy, który odpowiada za sprężanie czynnika chłodniczego. Sprężarka podnosi ciśnienie i temperaturę czynnika, co umożliwia przeniesienie ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze.
  • Skraplacz: jest to część, w której gorący czynnik chłodniczy oddaje ciepło do otoczenia zewnętrznego i kondensuje się z postaci gazowej do ciekłej. Skraplacz zazwyczaj znajduje się na zewnątrz budynku lub w obszarze, który ma być chłodzony.
  • Parownik: jest miejscem, gdzie czynnik chłodniczy w postaci ciekłej pobiera ciepło z otoczenia i odparowuje, przekształcając się z powrotem w postać gazową. Parownik znajduje się zazwyczaj wewnątrz budynku lub w obszarze, który ma być ogrzewany.
  • Zawór rozprężny: jest używany do zmniejszenia ciśnienia czynnika chłodniczego między skraplaczem a parownikiem. To obniżenie ciśnienia sprawia, że czynnik chłodniczy ochładza się, gotowy do pobierania ciepła w parowniku. 
  • Obieg płynu chłodniczego: pompa ciepła wykorzystuje także obieg płynu chłodniczego (najczęściej wody z dodatkiem glikolu) do transportu ciepła pomiędzy parownikiem a skraplaczem. Ten obieg pozwala na przekazywanie ciepła z jednego obszaru do drugiego.
  • Sterownik elektroniczny: w nowoczesnych pompach ciepła często znajduje się sterownik elektroniczny, który kontroluje pracę urządzenia, monitoruje parametry pracy oraz może dostosować wydajność w zależności od warunków zewnętrznych i potrzeb urzytkownika.

W zależności od rodzaju pompy ciepła (powietrze-powietrze, powietrze-woda, woda-woda, itp.) oraz zastosowania, mogą występować dodatkowe komponenty lub modyfikacje powyższych elementów. Na przykład w pompie ciepła powietrze-woda, zamiast pobierać ciepło bezpośrednio z powietrza zewnętrznego, używa się płynu krążąceg przez kolektory absorbcyjne umieszczone na zewnatrz budynku, których temperatura jest stabilniejsza niż temperatura powietrza zewnętrznego.

Trwa ładowanie strony...